laboratorium@plum.pl +48 85 749 70 00

PLUM
Laboratoria

AKREDYTOWANE LABORATORIUM WZORCUJĄCE ORAZ BADAWCZE

Akredytowane laboratorium badawcze AB 1765
Akredytowane laboratorium wzorcujące AP 074

ZESPÓŁ LABORATORIÓW

Przy PLUM działają dwa laboratoria:

Akredytowane Laboratorium Badawcze AB 1765
Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 074

Wzorcowanie i badania EMC

na najwyższym poziomie

Akredytacja PCA

Zespół Laboratoriów Plum świadczy usługi w ramach przyznanych przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikatów akredytacji AP 074 i AB 1765.

Sprzęt wysokiej jakości

Stosowany przez nas sprzęt i wzorce o najwyższych dokładnościach pozwalają na świadczenie usług Laboratoriów na najwyższym poziomie. Wszystkie używane wzorce i przyrządy są odniesione do wzorców państwowych w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Wysoka jakość usług

Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza, doświadczenie personelu oraz niepewność pomiarowa CMC osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują wysoką jakość naszych usług.

Krótki czas realizacji

Staramy się tak prowadzić procesy, aby czas realizacji zlecenia był możliwie najkrótszy.

Wypełnij formularz, jeżeli chcesz się z nami skontaktować.