dokładność
zbadana

prowadzimy
akredytowane laboratoria

jesteśmy częścią
wielkich projektów

plum LAB

Plum LAB świadczy usługi wzorcowania przyrządów oraz wykonuje badania kompatybilności elektromagnetycznej w ramach przyznanych przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikatów akredytacji AP 074 i AB 1765.

PLUM ELEKTRONIKA

wzorcowanie i badania EMC
na najwyższym poziomie

Nowoczesne i profesjonalne wyposażenie stanowisk laboratoryjnych pozwala na świadczenie usług Laboratoriów na najwyższym poziomie. Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza i doświadczenie personelu oraz niska niepewność pomiaru dla CMC, osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują zadowolenie z naszych usług.

Zespół laboratoriów w Plum to odpowiedź na potrzeby firm, które dostarczają wyroby i usługi wymagające dużej precyzji pomiarów, a także potwierdzenia spełniania wymagań norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Nasze laboratoria gwarantują wiarygodność pomiarów i dokładność badań urządzeń elektronicznych, które mają zostać dopuszczone na rynki europejskie.

poznaj
nasze laboratoria

Posiadamy dwa niezależne laboratoria działające przy firmie PLUM.

Akredytowane
laboratorium wzorcujące AP 074

Akredytowane laboratorium wzorcujące AP 074 świadczy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy pomiarach: wielkości elektrycznych, temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej powietrza.

Laboratorium Pomiarowe Plum spełnia wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Akredytowane
laboratorium badawcze AB 1765

Akredytowane laboratorium badawcze AB 1765 spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej realizuje badania odporności na: wyładowania elektrostatyczne (ESD), zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej (CRF), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST), udary (SURGE), zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania (PQT), promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (EMS) oraz badania emisji zaburzeń przewodzonych (EMIC) i promieniowanych (EMIR).

Badania w laboratorium EMC firmy PLUM dają możliwość testowania urządzeń już na etapie ich projektowania.

dlaczego warto
wybrać laboratoria plum

konkurencyjne
ceny

wysoki
standard usług

profesjonalna
obsługa klienta

atrakcyjny
czas realizacji